شیره‌ها

شیره انجیر ۳۰۰ گرم مزرعه

نمره 0 از 5
بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی
۱۷,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره توت ۳۰۰گرم مزرعه

نمره 0 از 5
بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی
۱۷,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره انگور ۳۰۰گرم مزرعه

نمره 0 از 5
بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی
۱۷,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره خرما ۳۰۰گرم مزرعه

نمره 0 از 5
بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی
۱۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره انگور

نمره 0 از 5
مواد تشکیل دهنده : ۱۰۰ درصد شیره انگور بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی شماره...
۲۱,۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره انجیر

نمره 0 از 5
مواد تشکیل دهنده : ۱۰۰ درصد شیره انجیر بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی شماره...
۲۱,۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره خرما

نمره 0 از 5
مواد تشکیل دهنده : ۱۰۰ درصد شیره خرما بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی شماره...
۱۸,۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید

شیره توت

نمره 0 از 5
مواد تشکیل دهنده : ۱۰۰ درصد شیره توت بدون مواد نگهدارنده و فاقد هر گونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی شماره...
۲۱,۵۰۰ تومان افزودن به سبد خرید